NACIONALNI KOMITET BOSNE I HERCEGOVINE

Međunarodni Savjet za tradicionalnu muziku

DOBRODOŠLI

O nama

Nacionalni komitet ICTM-a Bosne i Hercegovine je jedan od trideset tri nacionalna komiteta ICTM-a. Bavi se istraživanjem i zaštitom nematerijalne kulturne baštine u oblasti tradicionalne muzike u Bosni i Hercegovini, njenom promocijom i popularizacijom u zemlji i svijetu.

Međunarodni savjet za tradicionalnu muziku (ICTM) je UNESCO-ova nevladina organizacija čiji su ciljevi da unaprijede proučavanje, praksu, dokumentaciju, očuvanje i širenje tradicionalne muzike, uključujući narodnu, popularnu, klasičnu i urbanu muziku, kao i ples u svim zemljama.