ČLANOVI ICTM BIH

Tamara KARAČA BELJAK

Predsjednica ICTM NK BiH

Milorad KENJALOVIĆ

Podpredsjednik ICTM NK BiH

Branka VIDOVIĆ

Sekretarka ICTM NK BiH

Alma SUBAŠIĆ

Članica ICTM NK BiH

Amela PLOSKO

Članica ICTM NK BiH

Amila RAMOVIĆ

Članica ICTM NK BiH

Amra BOSNIĆ

Članica ICTM NK BiH

Azra MEDIĆ

Članica ICTM NK BiH

Belma ŠARANČIĆ

Članica ICTM NK BiH

Biljana SMAILAGIĆ

Članica ICTM NK BiH

Damir GALIJAŠEVIĆ

Član ICTM NK BiH

Damir IMAMOVIĆ

Član ICTM NK BiH

Enisa HAJDAREVIĆ-ŠKOJO

Članica ICTM NK BiH

Fatima HADŽIĆ

Članica ICTM NK BiH

Jasmina TALAM

Članica ICTM NK BiH